Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2023

Haarasuonkankaan metsoselvitys
Heinäveden itäisen rantayleiskaaavan luontoselvitykset
Himangan jätevedenpuhdistamon NATURA-tarveharkinta
Hyrynsalmen Kytölehdon linnustoselvitykset
Iisalmen asemakaavamuutosten luontoselvitykset
Iisalmen Parkatin liito-oravaselvitys
Iitin tuulivoimahankkeen sääksiseuranta
Ikkarin pohjaeleäinselvitys
Ilomantsin Suuri Tetrijärven sähkölinjan NATURA-arviointi
Jämsän ja Korpilahden 9-tien luontoselvitys
Jämsän Leheksen ranta-asemakaavan luontoselvitys
Jämsän Metsä-Kivelän luontoselvitys
Jolkan tuulivoimahankeen linnustoselvitykset
Jolkan tuulivoimahankeen viitasammakko- ja liito-oravaselvitys
Joutsan Hietaharju maa-ainesalueen luontoselvitys
Kauniskankaan tuulivoimahankkeen linnustoseuranta
Keski-Suomen maakuntakaavan maakotka-arviointi
Kettukankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitykset
Konneveden tuulivoimahankkeiden NATURA-tarveharkinnat
Kuluntajärven hoitokalastussuunnitelma
Kuluntajärven vesiselkärangattomien selvitys
Kytölehdon pöllöselvitys
Laineen tuulivoimahankeen linnustoselvitykset
Laukaan Saraakallion NATURA-tarveharkinta
Luhangan tuulivoimahankkeen NATURA-tarveharkinta
Maanahkiaisen tuulivoimahankkeen muuttolinnuston törmäysmallinnus
Myllykankaan pöllöselvitys
Nilsiän Sieraniemen liito-oravaselvitys
Nurmi-Sorilan viitassammakkoselvitys
Oriveden 9-tien luontoselvitys
Paltamon tuulivoimahankkeen luontoselvitykset
Petäjäveden Kintauden yleiskaaavan liito-orava- ja viitasammakkoselvitys
Piehinkijoen kunnostussuunnitelma
Piipsanojan viitasammakkoselvitys
Purmon tuulivoimahankeen YVA:n kalastoarvio
Raahen SSAB:n lepakko- ja sudenkorentoselvitys
Siilokankaan tekopohjavesialueen kasvillisuusseuranta
Sonkajärven Myllykankaan linnustoselvitykset
Suinula-Siitama maantien luontoselvitys
Sysmän Rimminniemen viitasammakko- ja sudenkorentoselvitys
Taikkonevan tuulivoimahankkeen linnustoselvitykset
Takkukangas-Akkalankangas tuulivoimahankkeiden linnustoselvitykset
Varisvuoren tuulivoimahankkeen luontoselvitykset
Laukaan Vihtavuoren tiehankkeen luontoselvitys
Volkkilankankaan tuulivoimahankkeen sähkölinjan luontoselvitys
Vöyrin tuulivoimahankkeen linnustoselvitykset
Vuokatin koekalastusuunnitelma
Äänekosken Koulumäen liito-oravaselvitys
Äänekosken Suojarinteen luontoselvitys

Kuljuneva
Karhunkääpä
Metsäpeura
Kotkansiipiä
Kaakkuri

Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2022

Alasjärven itäpuolen lepakkoselvitys
Artikkeli vihersilloista Riistalehteen
Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitykset
Hankasalmen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmatyö
Hankilannevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys
Helmi-ohjelman viitasammakkoselvitykset Pirkanmaalla
Jukkalan asemakaavan luontoselvitys
Jyväsjärven kevytväylän luontoselvitys
Kaijansuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset
Kairinevan tuulivoimapuiston luontoselvitykset
Kangasniemen Välijoen liito-oravaselvitys
Karstulan yleiskaavojen luonto- ja maisemaselvitys
Keski-Suomen maakuntakaavan Natura-arviointi
Kinnulan Pekanrämeen tuulivoimapuiston luontoselvitykset
Kittilän Loukisen pohjaeläinselvitys
Kivijärven tuulivoimapuiston luontoselvitykset
Konginkankaan 4-tien luontoselvitys
Konnunsuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset
Kontionlahden maa-ainesalueen luontoselvitykset
Kurikan tuulivoimapuiston luontoselvitykset
Kuusisaaren asemakaavan luontoselvitys
Kyyveden viitasammakko- ja sudenkorentoselvitys
Lieksanjoen petosurviaisselvitys
Lintusuon viitasammmakkoselvitys
Manamansalon kaavan luontoselvitykset
Multian Kuivaniemen asemakaavan luontoselvitys
Oulun edustan pohjaeläintarkkailu
Paatelan liito-oravaselvitys
Parkatin asemakaavan luontoselvitys
Piehinkijoen kunnostustarveselvitys
Pilpakankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitykset
Pöljän maa-ainesalueen luontoselvitys
Ruotsalaisen ja Kalkkisten ROYK:n linnusto- ja maisemaselvitys
Salpausselän kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Savonjoen nousuesteiden luontoarviointi
Seinäjoki-Lapua sähkölinjan luontoselvitys
Syvänsin maa-ainesalueen NATURA-arviointi
Taikkonevan tuulivoimapuiston linnustoselvitykset
Toivakan mediapajat
Uusimon lepakkoselvitys
Valkoposkihanhikyselyn aineistoanalyysi
Vårdön kalastotarkkailu
Vaskiveden luontoselvitys
Vehkalammen linnustolaskenta
Äänejärven asemakaavan luontoselvitys

Kirkkovuoren näkötorni
Laulujoutsenet ruokailemassa isopalpakoilla
Maariankämmekkä
Hankosaaren kallioita
Arosuohaukka

Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2021

Aitoniementien liito-oravaselvitys
Alajärven maa-ainesalueen luontoselvitys
Alajärvi-Hikiä voimajohdon luontoselvitys
Hangassuo-Saarikko voimajohtoreitin liito-oravakartoitus
Haukanniemen ulkoilureitin Natura-arviointi
Heinä-Suvannon viitasammakoselvitys
Iin tuulivoimahankkeiden linnustoselvitykset
Itämäen sähkölinjan luontoselvitys
Jolosjoen kuormitusselvitys
Jyväskylän ohitustien luontoselvitykset
Kannonkosken ravustoselvitys
Kauniskankaan tuulipuiston luontoselvitykset
Keuruun Ahvennevan luontoselvitykset
Kevätlahden 4-tien luontoselvitys
Kiteen pohjaeläinnäytteenotto
Kittilän asemakaavojen luontoselvitykset
Kittilän Loukisen pohjaeläinselvitys
Konginkankaan 4-tien luontoselvitys
Korholankosken liito-oravaselvitys
Kuopion LIFE -liito-oravakartoitukset
Kuusisaaren ranta-asemakaavan luontoselvitys
Laukaan Alasen koekalastus
Laukaan Alasen linnustoselvitys
Lieksanjoen petosurviaisselvitys
Litman ja Ritoniementien asemakaavojen luontoselvitys
Litmankallioiden maa-ainesalueen luontoselvitys
Loimijoen simpukkakartoitus
Mannisenmäen liito-oravaselvitys
Marjakeitaan tuulipuiston luontoselvitykset
Metsähallituksen linnuston linjalaskennat
Mulkuanjoen kunnostustarvekartoitus
Nilsiän reitin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Norolan ranta-asemakaavan luontoselvitys
Paholammin tuulipuiston luontoselvitykset
Paltaniemen koekalastussuunnitelma
Pamppukallion luontoselvitys
Perhon sähkölinjan luontoselvitykset
Perhon tuulipuiston luontoselvitykset
Posion Kaukuan pohjaeläinselvitys
Pudasjärven tuulivoimahankkeen linnustoselvitykset
Punaportin asemakaavan luontoselvitys
Putkilahden vesiselkärangattomien selvitys
Pyhäjärven tuulivoimapuiston muutonseuranta
Rantasalmen Putkilahden hoitosuunnitelma
Reikon maa-ainesalueen luontoselvitys
Saarelaisen ranta-asemakaavan luontoselvitys
Saarioisjärven Natura-arviointi
Simon Halmekankaan linnustoselvitykset
Simon Leilisuon selvitykset
Simon Leipiön linnustoselvitykset
Simon Lyypäkin linnustoselvitykset
Simon Onkalon linnustoselvitykset
Suhangon kaivoshankkeen pohjaeläinselvitys
Tampereen lahokaviosammalselvitys
Terisjärven sudenkorentoselvitys
Tuomiojärven ja Leppäselän koekalastukset
Vårdön kalastotarkkailu
Virtojen tuulivoimahankkeen linnustoselvitykset
Äänekosken Honkakankaan luontoselvitykset

Viitasammakkoselvitystä lintujärvellä
Vesiselkärangattomien purkkipyydyksiä
Männynkääpä
Koekalastuksen lajistoa
Aamuista muutonseurantaa

Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2020

Akonniemen kaavan luontoselvitys
Hallakankaan tuulipuiston Natura-arviointi
Haminan kalastoarvio
Haukanniemen linnusto- ja viitasammakkoselvitys
Hautakankaan tuulipuiston muutonseuranta
Hautakankaan tuulipuiston Natura-arviointi
Hupelin lepakkoselvitys
Iijoen kalataloudellinen kunnostus -raportti
Jämsän Lukkoilan asemakaavaselvitys
Kuusjärven rantakaavan luontoselvitys
Kaijankankaan maa-ainesalueen luontoselvitys
Kalmarin biokaasulaitoksen luontoselvitys
Kälviän tuulipuiston lepakko ja liito-oravaselvitys
Kälviän tuulipuiston linnustoselvitykset
Kälviän tuulipuiston syysmuuttoselvitys
Kannonkosken ravustoselvitys
Kannonkosken tuulipuiston soidinselvitys
Kannonkosken tuulipuiston muutonseuranta
Karankajärven koekalastukset
Kellankosken kanoottireitin rakenteet
Kivijärven RYK:n Natura-arviointi
Kivijärven RYK:n sudenkorentoselvitys
Maakotkaseurannat Suomussalmella
Kramsunkadun lepakkoselvitys
Kylmähaudan virtausmittaukset ja vesinäyteenotto
Lanneveden kevytväylän liito-oravaselvitys
Lapväärtin sähkökoekalastus ja nahkiaisinventointi
Kantolantien liito-oravaselvitys
Kevytväylien luontoselvitykset Laukaassa ja Muuramessa
Lintusuon viitasammmakoselvitys
Loukisen pohjaeläinselvitys
Melalahden kunnostushankeen luontoselvitykset
Mulkuanjoen kunnostustarvekartoitus
Mursketien luontoselvitys
Närpiön kalastoarvio
Petäjävden liito-oravaselvitys
Pyhäjärven lintujärven kunnostussuunnitelma
Pyhäjärven linnustoselvitys
Rauhakallion maa-ainesalueen luontoselvitys
Saarisen maa-ainesalueen luontoselvitys
Saaristenmäen tuulipuiston luontoselvitykset
Samulinniemen linnustoselvitys
Särkijärven linnusto- ja viitasammakkoselvitys
Särkilompolon pohjaeläimistöselvitys
Siilinjärven maa-ainesalueen kasvillisuusselvitys
Sodankylän alueen saukkoselvitys
Soidinmäen tuulipuiston Natura-arviointi
Summassaaren yleiskaavan luontoselvitys
Toivakan yleiskaavan liito-oravaselvitys
Toivakan ROYK:n maisemaselvitys
Toivakan yleiskaavan Natura-arviointi
Valkeissuon viitasammakoselvitys
Valtatie 9:n peuraestemonitorointi
Hämeen vesistökunnostushankkeiden luontoselvitykset
Vehkalammen linnustoselvitys
Vihtavuoren kevytväylän liito-oravaselvitys
Virtasalmen asemakaavan luontoselvitys

Dronekuvaa lintujärveltä
Täplälampikorento
Suppametsä
Koekalastus
Virtasalmen rantamaisema

Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2019

Alajärven vuollejokisimpukkaselvitys
Hailuodon eroosioalueiden dronekuvaukset
Halsuan maakotkaseuranta
Hämeen pohjaeläinmääritykset
Hämeen vesikasvillisuuskartoitukset (Najas)
Hurtanmaan ja Hyypiälän riistakameraseuranta
Iijoen lohikalojen kutupaikkaselvitys
Kainuun turvetuotantoalueiden pohjaeläinselvitys
Kangasalan ja Pälkäneen liito-oravaselvitykset
Kärjenlammen luontoselvitys
Karstulan RYK:n sääksiselvitys
Karstulan yleiskaavan viitasammakkoselvitys
Karvionkosken sillan kalastovaikusarviointi
Kempeleen linnustoselvitys
Keskisen luontopolun rakennustyö
Kiikelin vesinäytteenotto
Kiiminkijoen pohjaeläintarkkailu
Kinkomaan rantakaavan luontoselvitys
Kinnulan asemakaavamuutoksen luontoselvitys
Kontiaisen maa-ainesalueen luontoselvitys
Kouvolan viemäristön savutuskokeet
Kulmalan maa-ainesalueen luontoselvitys
Kuopion kaupungin liito-oravaselvitykset
Kuortaneen tuulivoimaselvitykset
Kylmähaudan virtausmittaukset ja vesinäyteenotto
Lapinjärven koekalastus
Lapväärtinjoen sähkökalastus, nahkiaisinventointi ja pohjaeläinnäytteet
Liito-oravien tienylitysrakenteiden seurantatutkimus
Louhelan maa-ainesalueen luontoselvitys
Multian asemakaavamuutostan luontoselvitykset
Oulun edustan pohjaeläintarkkailu
Paltamon luontoselvitykset
Pieksämäen kaavojen luontoselvitykset
Pien-Päijänteen rantakaavan linnustoselvitys
Pirkanmaan liito-oravaselvitys
Sakatin kaivoksen YVA-selostuksen kalasto
Savion linnusto- ja viitasammakkoselvitys
SEAmBOTH vesiluonnonselvitykset Lapissa ja Pohjanmaalla
TerraFame-pohjaeläinmääritykset
Tröömin raittisillan simpukkaselvitys
Turun kaavojen Natura-arvio
Tyynelän raittisilllan viitasammakkoselvitys
Uimin maa-ainesalueen luontoselvitys
Valkolan luontoselvitys
Vangasjärven Natura-selvitys
VAPON luontoselvitykset
Vårdön kirjanpitokalastus
Vehka- ja Uuhilammen kunnostussuunnitelma
Vihersiltojen riistakameramonitorointi
VT 6 Taavetti - Lappeenranta hirviongelmien esiselvitys
Vuojoen simpukkaselvitys

Luontopolun rastitaulu
Suutari
Västäräkki
Haavankääpä
Liito-oravan papanoita

Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2018

Konneveden pohjavesien suojelusuunnitelma
Hankasalmen Keskisenkosken luontopolun korjausrakentaminen ja tietosisällöt
Hämeen vesikasvillisuuskartoitukset (Najas)
Raahen koekalastukset
Särkipuron valuma-alueen kunnostussuunnitelma
Karankajärven kalastuskysely
Luksanjoen kalastuskysely
Seppälänmäen maa-ainesalueen luontoselvitys
Sikamäen tuulivoimahankkeen NATURA-arvioinnin päivitys
Toivakan Ruuhimäen ja Kankaisten yleiskaavan maisema- ja luontoselvitykset
Etelä-Savon Natura-alueiden vesilinnustolaskennat
Tampereen Kämmenniemen pöllöselvitys
Himoksen liito-oravaselvitys ja arvio
Luontoselvitykset 7:llä suoalueella (linnusto, kasvillisuus, direktiivilajit)
Keuruun Juurikkaniemen liito-oravaselvitys
Haapaveden linnuston muuttoselvitys
Perämeren vedenalainen Natura-inventointi, SEAmBOTH, LAPELY
Perämeren vedenalainen Natura-inventointi, SEAmBOTH, POPELY
Kivijärven rantayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys
Suvantojärven linnustoselvitys
Peiponsalmen asemakaava-alueen luontoselvitys
Länkipohjan sataman luonto- ja maisemaselvitys
Karstulan Onnelan liito-oravaselvitys
Havulankankaan asemakaavan luontoselvitys
Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys
Lempäälän Sääksjärven osayleisaava-alueen luontoselvitys
Hämeenlahden asemakaavan linnustoselvitys
Kangasniemen louhoksen luontoselvitys
Hämeenlinnan Vanajan sähkölinjan luontoselvitys
Jyväskylän Keljon sähkölinjan luontoselvitys
Keski-Suomen lintujärvien linnustolaskennat
Haapaveden pesimälinnustoselvitys
Tarastenjärven korento- ja tummaverkkoperhosselvitys
Sikamäen tuulivoimahankkeen kaakkuriseuranta ja arviointi
Raahen kaivoksen ilmanlaatuseurannan bioindikaattorit: jäkäläinventointi
Kuopion lentoaseman lokkilintujen esiselvitys
Salo-Ylikoski tuulivoimayleiskaavan luonto-osuuden vastineet
Iisalmen Mansikkaniemen asemakaavan luontoselvitys
Lapväärtinjoen sähkökoekalastus ja nahkiaistoukkainventointi
Mustasaaren maailmanperintökohteen tiehankkeen YVA:n vesikasvillisuuskartoitus ja meriuposkuoriaisselvitys
Siuntion suurriistan ekologisten yhteyksien selvitys ja arviointi
Ylä-Karangan ja Luksanjärven koekalastus
Vårdön vedenpuhdistamon kalataloustarkkailu
Lemmenjoen pohjaeläinten määritystyö
Uusitalon louhoksen luontoselvitys
Siilinjärven maa-aineksen ottoalueen luontoselvitys
Koitajoen kalastoselvitys
Tiukanjoen kalataloudellinen tarkkailusuunnitelma

Tutkimussukellus
Tukkakoskeloita Kivijärvellä
Viitasammakkoselvitys
Luontopolku rakentuu
Perämerta

Latvasilmun toteuttamia hankkeita ja työkohteita 2017

Karankajärven koekalastukset
Kinnulan Kivijärven ROYK:n luontoselvitykset
Kuivajoen lohikalaston kutupaikkaselvitys
Kyröjoen pohjaeläinten määritystyö
Leppäveden RYK:n, VT 4 OYK:n ja Toivakan kirkonkylän OYK:n luontoselvitykset
Raahen edustan koekalastukset
E18-tien lepakkoselvitykset
Haapaveden tuulivoima-alueen kevätmuutonseuranta, kanalintu-, pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys
Hirvensalon Natura-arviointi
Lemmenjoen koneellisen kullankaivuun vaikutusarviointi
Luksanjoen koekalastus
Luontoselvitykset 10 suoalueella
Maailmanperintötien YVA:n kalastoselvitys ja liito-oravaselvitys
Puijon lepakkoselvitykset
Pyhänselkä – Nuojua voimalinjan YVA:n liito-oravaselvitys
Kalmarin yhteisnavettahankkeen luontoselvitykset
Kattiharjun tuulivoimakaavaselostuksen luonto-osuuden päivitys
Kosolanharjun soranottosuunnitelman luontoselvitys ja geologinen selvitys
Länsi-Himoksen liito-orava-arviointi
Merijärven liito-oravaesiintymien tarkistus
Näytteidenotto 7 ympäristöseurantahankkeessa
Oulaisten tuulivoimahankkeen kanalintu- ja liito-oravaselvitykset
Oulun Myllyojan alueen linnustokatselmus
Paltamon kaavahankealueen linnustokatselmus
Paltamon Mieslahden sudenkorentoselvitys
Pirttijärven kalastoselvitys
Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen havainnekuvaus
Punasillan asemakaavamuutoksen luontoselvitys
Rakennuspaikan siirron luonto- ja Natura-selvitys Putkilahdella
Räätäjärven koekalastusten tulosten arviointi
Saarijärven Mertaniemen liito-oravaselvitys
Saarijärven virtavesien kirjojokikorentoselvitykset
Silmäkenevan uoman luonnontilaisuusselvitys
Särkipuron valuma-alueen kunnostussuunnitelma
Teuvan Ristiharjunkallion soidin- ja pesimälinnustoselvitys ja syysmuutonseuranta
Uomageometria mittaukset Livojoella
Varkauden Tolkkaanrannan linnustoselvitys
Virtojen kolmen ranta-asemakaava-alueen linnusto- ja luontoselvitykset
Vårdon vedenpuhdistamon kalataloustarkkailu
Önkkörin kunnostusalueen sudenkorentoselvitys

Harmaalokki
Suoluontoa
Majavapuro
Rupikonna