Luontopalvelujen asiantuntijat

Latvasilmun asiantuntijaryhmällä on perusteellinen tuntemus Suomen luonnosta ja pitkä kokemus moninaisista maankäytön suunnittelun vaatimista luontoselvityksistä. Asiantuntijamme ovat osallistuneet moniin haastaviin ympäristövaikutusten arviointeihin ja ekologisten lievennyskeinojen suunnitteluun sekä elinympäristöjen kunnostussuunnitteluun.

Henkilöstön osaaminen kattaa elinympäristöt vesistöistä ilmaan.  Useista eliöryhmistä löytyy myös syvennettyä erityisosaamista. Joukkoomme kuuluu kasvillisuuden, linnuston, kalaston ja selkärangattoman eläimistön asiantuntijoita sekä paikkatietoanalyysien erityisosaaja. Tarvittaessa työryhmää voidaan laajentaa ulkopuolisilla erityisasiantuntijoilla.

Hyödynnämme selvityksissä myös dronekuvausta. Käytössämme on monipuolinen ja laadukas kalusto erilaisten selvitysten teon apuna.

Marjo Pihlaja

 • FT, biologi
 • Erityisosaaminen
  • YVA-prosessit
  • NATURA-arvioinnit
  • Tuulivoiman luontovaikutukset
  • Kaavoituksen luontoselvitykset
  • Kunnostussunnitelmat
  • Tilastolliset analyysit
  • Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset

Janne Partanen

 • FM, biologi
 • Erityisosaaaminen
  • Kalastoselvitykset
  • Kalatalouskyselyt
  • Vesistökunnostukset
  • Virtavedet
  • Raakkuselvitykset
  • Lepakkoselvitykset

Tuomo Pihlaja

 • FM, biologi
 • Erityisosaaminen
  • Paikkatieto-ohjelmat
  • Sovellusten ohjelmointi
  • Linnustoselvitykset ja -laskennat
  • Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset
  • Sudenkorentoselvitykset
  • METSO-inventoinnit

Pekka Majuri

 • FM, biologi
 • Erityisosaaaminen
  • Pohjaeläimistö-­ ja kalastoselvitykset
  • Sertifioitu pohjaeläinten määrittäjä (SYKE, prof test) 
  • Vesistöjen ekologisen tilan arviointi
  • Valuma-­alueanalyysit
  • Vesistökunnostukset
  • Linnustoselvitykset

Milla Niemi

 • MMT (riistaeläintiede)
 • Erityisosaaaminen
  • Tie-ekologia
  • Hirvieläinonnettomuuksien analysointi
  • Eläinten kulkureittirakenteiden monitorointi
  • Riistakameraseurannat
  • Metsästäjäyhteistyö
  • Tieteen popularisointi

Matti Sissonen

 • Fil. yo, biologia
 • Erityisosaaaminen
  • Linnustoselvitykset
   • Muutonseurannat
   • Petolintuseurannat
  • Kalatalouden ammattitutkinto