Latvasilmun arvot

Osuuskunnan toimintaa ohjaa pyrkimys kestävän kehityksen edistämiseen. Osuuskunta tuottaa tähän tähtääviä palveluita jäsenilleen ja myös ulkopuolisille. Toiminnan perustana on osuuskunnan käyttämien asiantuntijoiden perusteellinen tietämys suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemin toiminnasta.

Osuuskunnan toiminnassa pyritään noudattamaan kiertotalouden periaatteita. Tuotanto ja palvelut tuodaan lähelle niiden kuluttajia. Tuotteet tehdään kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Materiaalien ja esineiden käytössä suositaan kierrätystä, uudelleen käyttöä ja korjausta.

Asiantuntijana toimiessaan osuuskunta pyrkii vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin, jossa luonnon ja muun toiminnan väliset ristiriidat tunnistetaan jo varhain. Näin voidaan tehdä oikein mitoitettuja selvityksiä kustannustehokkaasti. Toiminnassa hyödynnetään laajasti erilaisia avoimen tiedon lähdeaineistoja ja paikkatieto-osaamista.