Latvasilmu osk:n Luontopalvelut on luontoon ja ympäristöön liittyviä selvitys- ja koulutuspalveluita tuottava yritys. Toimimme koko maan alueella. Tavoitteenamme on joustava ja ratkaisuhakuinen ympäristösuunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi tarjoamme tietohallinon palveluita ja kuvauspalveluita.

Tarvitsetko luontoselvityksen? Tarvitsetko osaavan kumppanin hoitamaan projektisi ympäristöasioita? Ota yhteyttä.

Luontoselvitykset

 • Kaavoituksen luontoselvitykset
 • Tuulivoiman luontoselvitykset
 • Aurinkovoimaloiden luontoselvitykset
 • Luontotyypit ja kasvillisuus
 • Direktiivilajiselvitykset
 • Linnustoselvitykset
 • Liito-oravaselvitykset
 • Viitasammakkoselvitykset
 • Sudenkorentoselvitykset
 • Lepakkoselvitykset
 • Katso lisää

Vedenalaisen luonnon selvitykset

 • Hoito- ja käyttösuunnitelmat
 • Verkkokoekalastukset
 • Sähkökoekalastukset
 • Kutupaikkaselvitykset
 • Koeravustukset
 • Pohjaeläinselvitykset
 • Pohjaeläinmääritykset
 • Suursimpukkaselvitykset
 • Katso lisää

Luontovaikutusten arvioinnit

 • NATURA-arvioinnit
 • YVA-menettelyt
 • Kaavojen luontovaikutukset
  • Yleiskaavat
  • Asemakaavat
 • Ympäristölupien vaikutusarviot
  • Maa-ainesotot
  • Turvetuotanto
  • Vesiluvat
 • Suunnittelutarveratkaisut
 • Katso lisää

Luontopolut ja ympäristökasvatus

 • Luontopolkujen toteutus
  • Tietosisällöt
  • Rakentaminen
  • Korjaustyöt
 • Koulujen moniaineiset ympäristöpäivät
 • Ennallistamisteemaiset TYHY-päivät yhteisöille ja yrityksille
 • Opastetut luontoretket
 • Katso lisää

Kunnostus ja ennallistaminen

 • Vesistöjen ja kosteikkojen kunnostussuunnitelmat
 • Hoitokalastusten suunnittelu
 • Soiden ennallistaminen
 • Pohjavesien suojelusuunnitelmat
 • Kompensaatioalueiden suunnittelu
 • Luontoarvot metsäsuunnittelussa
 • Katso lisää