Latvasilmu on kestävän kehityksen palvelujen tuottamiseen keskittyvä monialainen osuuskunta

Päätoimialojamme ovat ympäristöpalvelut, tietohallinon palvelut ja kuvauspalvelut. Palveluiden tuottamisesta vastaa kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstömme.

 • Luontoselvitykset

  • Kaavoitus
  • Tuulivoima
  • Ympäristöluvat
 • Natura-arvioinnit ja muut luontovaikutusarviot

 • Vesiluonnon selvitykset

 • Kunnostussuunnitelmat

 • Luontopolut

 • Ympäristökasvatus

 

 • Paikkatietoanalyysit

 • Karttakuvat

 • Suurten aineistojen muokkaustyöt

 • Websivut

 • Ilmakuvat drone-kalustolla

 • Paikkatietoon yhdistetyt tarkat drone-kartoitukset

 • Luontokuvat

 • Lajikuvat

 • Henkilökuvaus